CUSTOMER SUPPORT SERVICE

         

บริการทุกช่องทาง แก้ปัญหาไอที อย่างมีมาตรฐาน

          เจ้าหน้าที่ ServiceDesk มีความเชี่ยวชาญ คอยให้บริการทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ Onsite ที่หน้างาน หรือรีโมหน้าจอผ่าน Virtual Desktop ตามมาตรฐาน Service Level Agreement ทั้ง 4 ประเภท แก้ไขปัญหาทางเทคนิค เช่น การเข้าระบบต่างๆ อีเมล์ พาสเวิร์ด โทรศัพท์ การเชื่อมต่อ Wi-Fi การกู้ข้อมูล การอัพเดทต่างๆ เป็นต้น สร้างความมั่นใจให้ Users ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

         

ประสานงานอย่างมีคุณภาพ

          เจ้าหน้าที่ ServiceDesk ทำงานร่วมกับทีมผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนา และทีมปฏิบัติการ ผ่าน Prompt Care ระบบที่  PTT Digital พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการสนับสนุนติดตามและแก้ปัญหาไอทีอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ลดโอกาสการเกิดปัญหาครั้งต่อไปให้น้อยที่สุด

         

พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง ทุกวัน

            มีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย และตอบอีเมล์ตลอด 24 ชม. ทุกวัน เพื่อความมั่นใจในการทำงานของผู้ใช้งาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

         

สร้างความประทับใจ ทุกระดับ

           การันตีด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานกว่า 80 %* ให้บริการทั้งผู้ใช้งานทั่วไป และผู้บริหารระดับสูง พูดคุยอย่างเป็นมิตร สื่อสารชัด  เข้าใจง่าย ได้ความรู้ เน้นแก้ไขปัญหากวนใจของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความประทับใ

 

 

 

“ Solving with Standardized and Humanized Approach ”